اکسیژن ساز ، بای پپ ، سی پپ

تجهیز بیمارستان و کلینیک

تجهیز بیمارستان و کلینیک

تأمین مجموعه تجهیزات و دستگاه های پزشکی(تشخیصی و درمانی) یکی از مهمترین اقدامات راه اندازی و نگهداری مراکز درمانی می باشد. مجموعه شرکت های تجهیزات پزشکی آزطب (هلدینگ آزطب)، با گردآوری محصولات برترین کمپانی های داخلی و خارجی تجهیزات پزشکی، کلیه نیازهای بیمارستان‌ها ، کلینیک‌ها و مطب ها را در کلیه سطوح درمانی برآورده می‌کند.

مجموعه خدمات مشاوره وتجهیز هلدینگ آزطب در طول دوره ساخت و یا تجهیز مراکز درمانی به قرار ذیل می باشد :

  • بررسی وضعیت موجود ( زیرساخت ها ، تاسیسات ، نقشه ساخت و توسعه و همچنین تجهیزات موجود در مرکز)
  • تهیه لیست  تجهیزات مورد نیاز هر بخش
  • همچنین علاوه بر این تجهیزات مورد نیاز اتاق به تفکیک در جدولی ارائه خواهد شد. که این لیست پس از مذاکره با کارفرما و اعمال نظرات کارفرما در قالب لیست
  • ارائه طرح چیدمان تجهیزات (جانمایی)
  • طراحی جداول مقایسه ای تجهیزات
  • جداول مقایسه ای برای کلیه تجهیزات مورد نیاز بایت انتخاب و خرید نهایی بر اساس مشخصات کامل فنی و هزینه تهیه می شود و پس از اعمال نظر کارفرما دستگاه مورد نظر انتخاب می شود
  •  عقد قرارداد براساس لیست نهایی مورد تایید
  • نصب و راه اندازی تجهیزات تامین شده
  • ارائه و اجرای برنامه نگهداشت
لیست علاقه مندی ها 0